Videokurz: Kontingenční tabulky polopatě a filtry

Co kurzem získáte:

  • Ovládnete velmi silný nástroj Excelu, ke kterému má většina uživatelů respekt.
  • Na konkrétních datech a 10 otázkách porovnáme více nástrojů Excelu (posvítíme si např. na filtr), díky čemuž pochopíte, jak kontingenční tabulky pracují.
  • Vytvoříte si první kontingenční tabulku na 3 kliknutí myši.
  • Prostým přetahováním polí pomocí myši prozkoumáme různé pohledy a souhrny nad ukázkovými daty.
  • Naučíme se seskupit datum do roků, čtvrtletí či měsíců, ale seskupit lze i nečíselná pole – ukážeme si jak.
  • Projdeme všechny podstatné možnosti dalších úprav kontingenční tabulky – jak jejich struktury, tak jejich vzhledu.
  • Přidáme i všelijaké speciality – např. automatické generování listů pro vybrané pole dat, zobrazení procent, počítaná pole…
  • Leckomu poklesne čelist při pohledu na průřezy či jednoduchost práce s kontingenčními grafy.

Kurz přístupný ihned po zaplacení

Přístup k videím napořád

Dárek při platbě online

Online podpora lektora a ostatních členů kurzu

Garance vrácení peněz, pokud vám kurz nepřinese to, co jste očekávali

Kurz za 449 Kč (původně 700 Kč)

Uvedená cena je konečná – nejsem plátce DPH.